Behandeling

Behandeling bestaat uit het ruimte maken in het CranioSacrale systeem ofwel ruimte creeren zodat het zelfgenezend proces in het lichaam weer in gang wordt gezet.

De behandeling zijn zachte manuele technieken. Geen manipulaties!

Hoe wordt dit proces in gang gezet?

  • Structuur (lichaam) beoordelen of er blokkades of spanningen zijn door middel van aanraking. De stuctuur kan zijn wervelkolom, spieren, huid, fascia etc. .
  • Kijken naar de structurele en de emotionele spanning die daar misschien bij hoort.
  • Tijdens de behandeling bepaalt de client zelf wat zijn of haar grenzen zijn.

De behandelings freqeuntie is niet hoog, daar je uitgaat van het herstellend vermogen van de client, dit gaat in overleg.

CranioSacraal therapie is ook zeer geschikt om een proces van persoonlijke groei en ontwikkeling te begeleiden en te ondersteunen: mentaal sterker,lichamelijk gezonder en emotioneel meer in balans.

Indien u meer info wil kunt u contact opnemen per mail of telefoon. Zie link Contact

Meer info kunt u ook vinden op de website www.upledger.nl