CranioSacraal Therapie

De ontstaanswijze CranioSacraal therapie is uit de Osteopathie en gaat er van uit dat het lichaam een eenheid is. In de CranioSacraal therapie maak je ruimte in het systeem en door die ruimte kan het zelfgenezend proces in gang worden gezet. De behandeling bestaat uit zachte manuele technieken. Alle structuren in je lichaam staan met elkaar in verbinding.

Wat is het CranioSacraal systeem:
Het CranioSacraal systeem bestaat uit vliezen en hersenruggenmergvloeistof (ofwel cerebrospinale vloeistof/liquor) die het ruggenmerg en de hersenen omgeven/beschermen. Binnen dit systeem neemt de vloeistof regelmatig toe en af. Dit gaat in een ritme, wat we wel het CranioSacraal ritme noemen.

Zelfgenezend vermogen
In de CranioSacraal therapie gaan we uit van het zelfgenezend vermogen. Door middel van de behandeling maken we ruimte in het lichaam (in het systeem), waardoor de beperkingen in de weefsels kunnen herstellen.

Na een ongeluk/ziekte/ stress/ verkeerde voeding of een operatie heeft het lichaam soms hulp nodig om het zelfgenezend proces aan te kunnen spreken.

Invloed van emotie
Emotie heeft invloed op je hele zijn. Een blijde emotie heeft meestal tot gevolg dat je bergen kan verzetten, echter een negatieve gebeurtenis maakt dat je je rot kan gaan voelen en fysiek minder aan kan. Dit kan leiden tot emotionele blokkades en/of ook fysieke blokkades. Andersom is het ook het geval (voorbeeld: je bent omver geskied, hebt hierdoor je been gebroken en daar ben je erg boos om. Dit alles maakt het soms dat het genezing proces beïnvloed wordt door de boosheid)

Uit dit blijkt dan ook de eenheid van lichaam en geest.

De behandeling met CranioSacraal therapie bestaat uit het behandelen van het geheel, je hele zijn.

Meer info kunt u ook vinden op de website www.upledger.nl