Vergoeding – Verwijzing – Kosten

U heeft geen verwijzing nodig om onder behandeling te komen.

Indien nodig is er overleg met huisarts / consultatie bureau of een andere discipline.

De behandeling is 80 euro. De rekening wordt contant betaald of de dag zelf overgemaakt.

Belangrijk om te weten is dat de behandeling 24 uur van te voren telefonisch moet worden afgezegd anders moet ik helaas de afspraak in rekening brengen.
Lidnummer UCN: L0201
KvK : 34325773
Rekeningnummer: NL16ABNA0462440982 tnv. MC de Jong